Værdigrundlag

Udkast – Udarbejdet 2010

Ødis IF’s værdigrundlag

1. Idræt er for alle

Idrætsforeningen henvender sig til alle der ønsker at dyrke idræt i Ødis.

Vi vil måle os på:

Hvor mange der er aktive i foreningen, både samlet og indenfor de forskellige aldersgrupper og niveauer (piger/drenge/oldboys/seniorherrer/seniordamer etc.) Hvor mange hold vi tilmelder til forskellige turneringer. Hvor gode vi er til at involvere forældre i klublivet, for at få de yngste til at komme – og blive.

2. Tryghed

Vi vil lægge vægt på, at trænere/ledere/udøvere/forældre skal føle at deltagelsen i Ødis IF er præget af tryghed ved at alle ved, hvad der forventes af dem.

Vi vil måle os på:
Evnen til at fastholde spillere trænere, ledere og dommere.

3. Struktur

Vi vil lægge vægt på udviklingen af en god struktur i foreningen, så alle har overblik over foreningens arbejde.

Vi vil måle os på:

Evnen til at rekruttere og fastholde spillere, trænere, ledere og dommere. Bestyrelsen evne til uddelegering af opgaver og sikre sig at opgaverne bliver udført.

4. Glæde

Vi vil lægge vægt på, at trænere/ledere/spillere skal føle at deltagelsen i Ødis IF er præget af glæde.

Vi vil måle os på:

Evnen til at fastholde spillere som trænere, ledere og dommere Hvor mange hold vi tilmelder til forskellige turneringer. Om det er sjovt at dyrke idræt, om leg og læring kombineres.

5. Kompetence

Deltagelse i idrætsaktiviteter er udvikling og udnyttelse af kompetencer.

Vi vil måle os på:

Evnen til at rekruttere og fastholde spillere som trænere, ledere og dommere ved at give dem

udfordringer der matcher deres kompetencer. Om kompetence opnået i idræt kan bruges i det øvrige liv.

6. Udvikling

Vi vil i fællesskab udvikle Ødis IF. I takt med udviklingen af Ødis IF vil vi give trænere, ledere, dommere og spillere mulighed for personlig udfoldelse og udvikling.

Vi vil måle os på:

Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling – både socialt og sportsligt. Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes, øges og udvikles.

7. Kommunikation

Vi vil lægge vægt på kommunikationen i foreningen, så alle har indsigt i foreningens daglige arbejde.

Vi vil måle os på:

Evnen til at rekruttere og fastholde trænere, ledere og dommere. Responsen fra medlemmerne til udvalg og bestyrelse.

8. Samarbejde

Vi vil lægge vægt på at udviklingen af foreningen, sker i et samarbejde imellem trænere, ledere, dommere og spillere, så alle føler, at Ødis IF er deres forening.

Vi vil måle os på:

Evnen til at rekruttere og fastholde spillere, trænere, ledere og dommere.

9. Konkurrence

Konkurrence og kamp er en del af idræt, hvor blandt andet forståelsen for regler, roller og ansvarsfordeling udvikles.

Vi vil måle os på:

Mængden af gennemførte turneringer med deltagelse af jævnbyrdige hold om der er høj kvalitet i gennemførelse af turneringer Om fair play indgår i spillet

10. Engagement

Deltagelse i fodbold som træner, leder, dommer og spiller i Ødis IF skal indebære muligheder for personlig udfoldelse af personlig engagement.

Vi vil måle os på:

Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling

Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes, øges og dygtiggøres.

Almindelige grundregler i Ødis IF:

Der er ordentlig tone i Ødis IF – man taler pænt til hinanden, modstandere, gæster og tilskuere.

Der udveksles ikke kritiske kommentarer via diverse online-programmer – herunder Facebook, Twitter m.fl.

Indtagelse og nydelse af rusmidler og tobak, indtages under hensyntagen til de yngre og unge udøvere i foreningen – De voksne er rollemodeller.

Indtagelse af

Mvh
Jens Vadgaard